مرور رده

اخبار هیات

🏀خانم مهسا کارگری داور شیرازی به جمع داوران بین المللی پیوست افتخاری دیگر برای جامعه ی بسکتبال فارس خانم مهسا کارگری از داوران فعال و با تجربه شیرازی به جمع داوران بین المللی کشور اضافه شدند.کسب این افتخار بزرگ را به ایشان و جامعه ی بسکتبال فارس تبریک عرض مینماییم.به امید کسب موفقیت ها و افتخار
ادامه مطلب ...

تیتر روزنامه تماشا

🏀تیتر امروز روزنامه تماشا:توسعه بسکتبال در تمام نقاط فارس از مهمترین اهداف هیات است.چهارشنبه ١۴٠٠/٠٣/١٨ روابط