مرور رده

اخبار شهرستان ها

🏀قهرمانی تیم تاج در مسابقات بسکتبال سه نفره استان مرحله اول مسابقات قهرمان کشوری 3x3 باشگاه ها و دستجات آزاد کشور که به میزبانی شیراز در تاریخ های ٣١ تیرماه و ١ مرداد ماه ١۴٠٠ برگزار گردیدتعداد تیم های شرکت کننده در این ایونت ١۵ تیم بود که تیم ها کار خود را در یک جدول دوره ای با ۵ گروه سه تیمی
ادامه مطلب ...

تیتر روزنامه تماشا

🏀تیتر امروز روزنامه تماشا:توسعه بسکتبال در تمام نقاط فارس از مهمترین اهداف هیات است.چهارشنبه ١۴٠٠/٠٣/١٨ روابط