مرور رده

مهارت های بسکتبال

🏀برگزاری چالش ورزشی در خانه بمانیم توسط صفحه ی رسمی اینستاگرام هیات بسکتبال کازرون در مورخه ی ١۶ فروردین ١٣٩٩ اطلاعیه ای به درخواست رئیس هیأت بسکتبال شهرستان کازرون آقای دهقاتی در صفحه مجازی این هیات به منظور برگزاری چالش ورزشی درخانه بمانیم قرار گرفت. بر اساس مفاد این اطلاعیه ورزشکاران طی مدت یک…
ادامه مطلب ...