امین خاشعی مسؤل کمیته بسکتبال ٣نفره استان فارس شد

🏀امین خاشعی مسئول کمیته بسکتبال سه نفره استان شد

طی حکمی از طرف آقای فریدون رئیسی سرپرست سابق هیات بسکتبال فارس آقای امین خاشعی از زحمت کشان و مربیان جوان بسکتبال شیراز از مورخ ١۴٠٠/٠۶/٠١ بعنوان سرپرست کمیته بسکتبال سه نفره استان منصوب شدند.
پیش از این اقای محسن رضایی مسولیت کمیته ی بسکتبال ٣نفره استان را برعهده داشتند.
همچنین آقای خاشعی مدیریت مجموعه بسکتبال فایربال و زمین بسکتبال خیابانی باغ جنت را هم عهده دار میباشند.

روابط عمومی هیات بسکتبال فارس

همچنین ممکن است موارد زیر را بپسندید بیشتر از نویسنده

پیام بگذارید