داور شیرازی در جمع داوران بین المللی کشور

🏀خانم مهسا کارگری داور شیرازی به جمع داوران بین المللی پیوست

افتخاری دیگر برای جامعه ی بسکتبال فارس خانم مهسا کارگری از داوران فعال و با تجربه شیرازی به جمع داوران بین المللی کشور اضافه شدند.
کسب این افتخار بزرگ را به ایشان و جامعه ی بسکتبال فارس تبریک عرض مینماییم.
به امید کسب موفقیت ها و افتخار آفرینی های بیشتر از جامعه بسکتبال فارس در کشور.

روابط عمومی هیات بسکتبال فارس

همچنین ممکن است موارد زیر را بپسندید بیشتر از نویسنده

پیام بگذارید