حمایت جامعه بسکتبال شیراز از جناب سرهنگ رئیسی کاندید ششمین دوره شورا شهر شیراز

🏀حمایت جامعه بسکتبال شیراز از جناب سرهنگ رئیسی کاندید ششمین دوره شورا شهر شیراز

روز سه شنبه مورخ ١۴٠٠/٠٣/٢۵ جمعی از مربیان و دست اندرکاران بسکتبال شیراز در ستاد انتخاباتی جناب سرهنگ رئیسی سرپرست محترم هیات بسکتبال فارس حضور یافتند و حمایت خود را اعلام نمودند.

روابط عمومی هیات بسکتبال فارس

همچنین ممکن است موارد زیر را بپسندید بیشتر از نویسنده

پیام بگذارید