جلسه هماهنگی لیگ استعداد های برتر فارس در روز سه شنبه

🏀برگزاری جلسه ی هماهنگی لیگ استعدادهای برتر فارس

به اطلاع تیم ها و مربیان شرکت کننده در لیگ استعدادهای برتر استان فارس (پسران) می رساند ، جلسه هماهنگی تیم های شرکت کننده روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۰۸ راس ساعت ۱۸:۰۰ در محل دفتر خانه بسکتبال شیراز برگزار می گردد.
حضور نماینده کلیه تیم ها در این جلسه اجباری میباشد و در صورت عدم حضور نمایندگان محترم تیم ها به منزله انصراف از شرکت در مسابقات میباشد.

روابط عمومی هیات بسکتبال فارس

همچنین ممکن است موارد زیر را بپسندید بیشتر از نویسنده

پیام بگذارید