مسابقات بسکتبال سه نفره دختران زیر۱۵ سال استان فارس

🏀مسابقات بسکتبال سه نفره دختران رده زیر۱۵ سال

اين مسابقات،از تاريخ ٢٨ ارديبهشت ماه ١٣٩٨ تا ٢٩ ارديبهشت ماه به مدت دو روز با حضور ١٩ تيم در سالن خانه بسكتبال برگزار گرديد.
تيم ها در دور مقدماتي در يك جدول دوره اي كار خود را آغاز كردند و سپس در دور دوم در يك جدول فيزو به رقابت پرداختند كه در پايان بعد از انجام مجموع ٤٤ رقابت مقام هاي زير به دست آمد.
مقام اول : تيم بهشتي
مقام دوم : تيم كازرون
مقام سوم مشترك : تيم هاي سورن و ناحيه ٤ الف
در پايان از جناب آقاي رئيسي،رئيس هيئت بسكتبال استان فارس،سركار خانم رضايي نائب رئيس هيئت بسکتبال استان فارس،سركار خانم كشاورز نائب رئيس هيئت بسکتبال شيراز،سركار خانم كارگري مسئول کمیته سه به سه ،سركار خانم محمدي خواه مسئول ثبت ايونت،پزشكيار سالن،داوران عزيز و كليه كسانيكه ما را در برگزاري اين مسابقات
ياري نمودند كمال تشكر و قدرداني را داريم.
سرپرست فني مسابقات:الهام اديبفر
همچنین مسابقات بسکتبال سه نفره دختران زیر۲۳ سال از روز جمعه مورخ ۹۸/۰۳/۳۱ با شرکت ۲۳ تیم در سالن امام علی شیراز استارت خواهد خورد.

روابط عمومی هیات بسکتبال فارس

همچنین ممکن است موارد زیر را بپسندید بیشتر از نویسنده

پیام بگذارید