مرور رده

خبرهای تصویری

🏀گزارش تصویری/جشنواره مینی بسکتبال شهرستان نی ریز این جشنواره به همت هیات بسکتبال شهرستان نیریز و حضور پر شور بیش از 80 بسکتبالیست نیریزی در رده های میکرو و مینی در دو بخش مسابقات تیمی و مهارت ها،روز های سه شنبه وچهارشنبه مورخ 8و9 مرداد ماه در زمین استریت بال پارک آزادی نیریز در حال برگزار شد. روابط…
ادامه مطلب ...