مرور رده

قوانین و مقررات بسکتبال

🏀فراخوان برگزاری کلاس داوری درجه سه بسکتبال متقاضیان شرکت در این دوره می توانند با دفتر هیات بسکتبال استان فارس تماس گرفته و اسامی خود را به خانم حقیقی معرفی نمایند،تا در صورت به حد نصاب رسیدن کلاس این دوره برگزار شود. ردابط عمومی هیات بسکتبال فارس
ادامه مطلب ...