جلسه ی پر بار رئیس هیات بسکتبال استان با وزیر ارتباطات کشور

🏀جلسه ی پر بار رئیس هیات بسکتبال فارس و وزیر محترم ارتباطات کشور

جلسه ی رئیس فدراسیون بسکتبال فارس آقای طباطبایی،رئیس هیات بسکتبال فارس آقای فریدون رئیسی و آقای اسماعیلی رئیس هیات بسکتبال جهرم در دفتر آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات کشور برگزار شد،در این جلسه که پیرامون مشکلات بسکتبال فارس بحث و گفت و گو شد در نهایت آقای آذری قول مساعدت برای حضور تیم لیگ برتری جهرم را در سال آینده به حضار را دادند.

روابط عمومی هیات بسکتبال فارس

همچنین ممکن است موارد زیر را بپسندید بیشتر از نویسنده

پیام بگذارید