جشنواره ی استعداد های بسکتبال دختر در شیراز برگزار خواهد شد

🏀جشنواره استعدادهای بسکتبال دختران شیراز گرامیداشت دهه فجر

با همکاری هیات بسکتبال استان فارس و شیراز همچنین شهرداری شیراز در تاریخ های هشتم تا یازدهم بهمن ماه در محل سالن امام حسن شیراز،سه رده زیر برگزار میگرد:

۱میکرو: ۸۸/۱۰/۱۱ ( جشنواره میکرو به صورت پنج نفره)

۲مینی: ۸۶/۱۰/۱۱(مسابقات به صورت پنج نفره)

۳نخبگان: ۸۵/۱۰/۱۱(مسابقات به صورت سه نفره)

شرکت در این مسابقات به صورت رایگان است.

مسابقات با حجاب برگزار می گردد و حضور برای عموم آزاد است.

فراخوان برای شیراز و تمامی شهرستان ها است.

هیچ محدودیتی برای مربیان در تعداد تیم ها نمی باشد.

لطفا به تاریخ تولدها و نوع برگزاری، دقت شود(به تمامی بازیکنان میکرو حکم و مدال داده خواهد شد و برای رده نخبگان و مینی تنها به تیم های مقام داره حکم و مدال تعلق خواهد گرفت).

بیمه ورزشی و گواهی عکس دار(مانند گواهی سناد از مدرسه یا دفترچه بیمه عکس دار) برای بازیکنان الزامی است.

لطفاً تا روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۰۳ تعداد تیم ها در هر رده مشخص و اعلام کنید.

قوانین بازی هر رده مانند قبل اجرا می گردد.

روابط عمومی هیات بسکتبال فارس

همچنین ممکن است موارد زیر را بپسندید بیشتر از نویسنده

پیام بگذارید