دو بانوی گروه آمار بسکتبال فارس دارای رنک جهانی شدند

🏀دو بانوی گروه آمار بسکتبال فارس دارای رنک جهانی شدند

در حال حاضر آمار بازیهای سوپرلیگ از حساسیت بالایی برخوردار بوده و مربیان توجه زیادی به این مسئله دارند.
با توجه به این موضوع در دو بازی اخیر سوپرلیگ بانوان دو آمارگیر جوان و بانوی شیرازی خانم ها پیوند فاروقی و پروانه آقاجری با توجه به آمار بازیشون از افیشنسی بالایی برخوردار بوده و میانگین آنها رنک جهانی گرفته است و این باعث خوشحالی جامعه بانوان بسکتبال فارس و جای تقدیر و تشکر دارد.

روابط عمومی هیات بسکتبال فارس

همچنین ممکن است موارد زیر را بپسندید بیشتر از نویسنده

پیام بگذارید