مقررات عقد قرارداد بازیکنان بسکتبالیست

🏀به اطلاع کلیه ی بازیکنان بسکتبالیست فارسی(دختران و پسران)می رساند،طبق تصمیم و مصوبه ی فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران هر یک از بازیکنان که قصد عقد قرارداد با تیم هایی غیر از استان مربوطه ی خود جهت حضور در رقابت های کشوری را داشته باشند باید قبل از هرگونه اقدامی به هیات بسکتبال استان فارس مراجعه نموده و کسب مجوز کنند.
در غیر اینصورت با خاطیان برابر مقررات برخورد خواهد شد.

روابط عمومی هیات بسکتبال فارس

همچنین ممکن است موارد زیر را بپسندید بیشتر از نویسنده

پیام بگذارید