تاریخ برگزاری مسابقات بسکتبال قهرمانی فارس

🏀تاریخ برگزاری مسابقات بسکتبال قهرمانی استان فارس در ۳ گروه سنی اعلام شد

مسابقات جوانان( زیر ۱۷ سال متولدین ۸۱/۱۰/۱۱ به بالا )
زمان:چهارشنبه ۹۸/۰۸/۰۱ لغایت جمعه ۹۸/۰۸/۰۳
میزبان: شهرستان نی ریز

مسابقات مینی بسکتبال( زیر ۱۲ سال متولدین ۸۶/۱۰/۱۱ به بالا)
زمان :چهار شنبه ۹۸/۰۸/۲۲ لغایت جمعه ۹۸/۰۸/۲۴
میزبان:شهرستان نی ریز

مسابقات نونهالان(زیر ۱۴ سال متولدین ۹۸/۱۰/۱۱ به بالا )
زمان :چهارشنبه ۹۸/۰۸/۲۹ لغایت جمعه ۹۸/۰۹/۰۱
میزبان:شهرستان نی ریز

شرایط شرکت در مسابقات:

تیم هایی که اعلام آمادگی نموده اند حتما می بایست حداکثرتا تاریخ یکشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۲۸ گواهی اشتغال به تحصیل و ۱ قطعه عکس ۴×۳را به شماره واتساپ ۰۹۱۷۱۳۰۴۶۷۶ نمایند و همچنین مبلغ ورودی برای هر رده سنی ۱۵۰ هزار تومان را به شماره حساب ۰۱۰۹۴۰۶۳۷۹۰۰۴ به نام هیات بسکتبال شهرستان نی ریز واریز نمایند تیم هایی که تا تاریخ اعلام شده مدارک لازم را ارسال ننمایید از شرکت در مسابقات جلوگیری خواهد شد.

تمامی باشگاه های شیراز و باشگاهها وهیات های شهرستانها می توانند بیش از ۱ تیم در مسابقات شرکت دهند.

میزبان فقط خوابگاه در اختیار تیم ها قرار می دهد و بقیه هزینه ها به عهده تیمهای شرکت کننده می کنند.

روابط عمومی هیات بسکتبال فارس

همچنین ممکن است موارد زیر را بپسندید بیشتر از نویسنده

پیام بگذارید