اطلاعیه هیات بسکتبال استان فارس

🏀اطلاعیه هیات بسکتبال استان فارس

طبق هماهنگی های به عمل آمده از سوی ریاست محترم هیات بسکتبال فارس آقای فریدون رئیسی و مسئولین بانک ملت،چنانچه مربیان و داوران بسکتبال مورد تایید از سوی هیات بسکتبال استان فارس نیازمند تسهیلات بانکی از صد میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال میباشند می توانند برای دریافت معرفی نامه و کسب اطلاعات بیشتر به هیات بسکتبال استان فارس مراجعه کنند.

روابط عمومی هیات بسکتبال فارس

همچنین ممکن است موارد زیر را بپسندید بیشتر از نویسنده

پیام بگذارید