کلاس مربیگری درجه۳ و داوری درجه۲ بسکتبال در شیراز

🏀کلاس مربیگری درجه۳ و داوری درجه ۲ بسکتبال در شیراز

به همت آقای مصطفی خاکسار رئیس محترم هیات بسکتبال شیراز کلاس های مربیگری درجه۳ و داوری درجه ۲ بسکتبال در شیراز برگزار خواهد شد.

روابط عمومی هیات بسکتبال شیراز

همچنین ممکن است موارد زیر را بپسندید بیشتر از نویسنده

پیام بگذارید