گزارش تصویری جشنواره میکرو و مینی بسکتبال نیریز

🏀گزارش تصویری/جشنواره مینی بسکتبال شهرستان نی ریز

این جشنواره به همت هیات بسکتبال شهرستان نیریز و حضور پر شور بیش از ۸۰ بسکتبالیست نیریزی در رده های میکرو و مینی در دو بخش مسابقات تیمی و مهارت ها،روز های سه شنبه وچهارشنبه مورخ ۸و۹ مرداد ماه در زمین استریت بال پارک آزادی نیریز در حال برگزار شد.


روابط عمومی هیات بسکتبال فارس

همچنین ممکن است موارد زیر را بپسندید بیشتر از نویسنده

پیام بگذارید