انتخاب مربی تیم متخب نوجوانان استان فارس

🏀انتخاب مربی منتخب تیم نوجوانان فارس

طی حکمی از سوی آقای فریدون رئیسی رئیس محترم هیات بسکتبال استان فارس آقای قاسم شاهسونی به عنوان مربی تیم متخب نوجوانان استان فارس در مسابقات کشوری منصوب می شوند.
آقای شاهسونی با سابقه ای درخشان در زمینه ی پرورش بازیکنان در رده های سنی پایه و قهرمانی های متعدد به عنوان یکی از برترین مربیان پایه استان فارس در تیم متخب نوجوانان فارس فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
لذا از مربیان زحمت کش استان فارس تقاضا مندیم بازیکنان مستعد خود را به آقای شاهسونی مربی محترم تیم منتخب نوجوانان فارس معرفی نمایند و در اولین تمرینات تیم شرکت نمایند.

روابط عمومی هیات بسکتبال فارس

همچنین ممکن است موارد زیر را بپسندید بیشتر از نویسنده

پیام بگذارید