برگزاری جلسه متقاضیان کانون بسکتبال

🏀جلسه هماهنگی متقاضیان کانون بسکتبال

به اطلاع کلیه مربیان محترم متقاضی کانون های بسکتبال که مدارک لازمه را تحویل هیات شهرستان مربوطه داده اند می رساند ، جلسه هماهنگی نهایی جهت پرداخت هزینه عضویت، روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۰۲ راس ساعت ۱۸:۳۰ در محل خانه بسکتبال شیراز تشکیل میگردد.
حضور کلیه متقاضیان که مدارک تحویل داده اند الزامی می باشد.

روابط عمومی هیات بسکتبال فارس

همچنین ممکن است موارد زیر را بپسندید بیشتر از نویسنده

پیام بگذارید