گزارش تصویری پایان مسابقات بسکتبال سه نفره دختران زیر۲۳ سال فارس

🏀گزارش فني مسابقات سه به سه در رده سني زير بيست و سه سال دختران فارس

اين مسابقات،در تاريخ هاي٣١ خرداد ماه ١٣٩٨ و٧ تيرماه ١٣٩٨ به مدت دو روز با حضور ١٩ تيم در سالن خانه بسكتبال شیراز برگزار گرديد.
تيم ها در دور مقدماتي در يك جدول دوره اي كار خود را آغاز كردند و سپس در دور دوم در يك جدول فيزو به رقابت پرداختند كه در پايان بعد از انجام مجموعا ٤٧ بازي مقام هاي زير به دست آمد.
مقام اول:تيم سورن يك
مقام دوم:تيم گلبار نژاد
مقام سوم:تيم هاي كازرون و صدرا دو(مشترکا)

در پايان از جناب آقاي رئيسي،رئيس هيئت بسكتبال استان فارس،سركار خانم رضايي نائب رئيس هيئت بسکتبال استان،سركار خانم كشاورز نائب رئيس هيئت بسکتبال شيراز،سركار خانم كارگري مسئول کمیته سه به سه(بانوان)،سركار خانم محمدي خواه مسئول ثبت ايونت،داوران عزيز و كليه كسانيكه ما را در برگزاري اين مسابقات ياري نمودند
كمال تشكر و قدرداني را داريم.
سرپرست فني مسابقات:الهام اديب فر

روابط عمومی هیات بسکتبال فارس

همچنین ممکن است موارد زیر را بپسندید بیشتر از نویسنده

پیام بگذارید