مهدی قدرتی جوان شیرازی به اردوی تیم ملی امید دعوت شد

🏀مهدی قدرتی به اردوی تیم ملی امید ایران دعوت شد

بار دیگر افتخاری دیگر به کلکسیون افتخارات بسکتبال فارس اضافه شد،پس از دعوت از رضا نادری و علی الله وردی به اردوی ملی بسکتبال۳×۳ آقای مهدی قدرتی از جوانان با اخلاق و خوش آتیه ی بسکتبال فارس و شیراز به اردوی تیم ملی امید دعوت شد.
مهدی قدرتی در تمام رده های سنی پایه تیم های منتخب فارس سابقه ی بازی دارد،همچنین در فصل گذشته در تیم دسته یکی عقاب فارس نمایش درخشانی را از خود به جای‌ گذاشت.
آروزی موفقیت و سر بلندی برای مهدی قدرتی عزیز.

روابط عمومی هیات بسکتبال فارس

همچنین ممکن است موارد زیر را بپسندید بیشتر از نویسنده

پیام بگذارید