برنامه دور دوم مسابقات لیگ دسته یک نوجوانان فارس

🏀برنامه دور دوم مسابقات لیگ دسته یک نوجوانان فارس

گروه ب به میزبانی نیریز
ورود تیم ها عصر چهار شنبه مورخ ۹۸/۲/۴

پنجشنبه:
حمیدپور_جهرم ساعت۹:۳۰

شاهسون_نیریز ساعت ۱۱

جهرم_شاهسون ساعت ۱۸

نیریز_حمیدپور ساعت ۱۹:۳۰

جمعه:
شاهسون_حمیدپور ساعت ۹:۳۰

نیریز_جهرم ساعت۱۱

روابط عمومی هیات بسکتبال فارس

همچنین ممکن است موارد زیر را بپسندید بیشتر از نویسنده

پیام بگذارید