برگزاری مسابقات بسکتبال سه نفره کشوری به مناسبت هفته شیراز

🏀برگزاری مسابقات بسکتبال سه نفره کشوری(پسران)به مناسبت هفته شیراز

هیات بسکتبال فارس در نظر دارد به مناسبت هفته شیراز یک دوره مسابقات بسکتبال سه نفره کشوری(بزرگسالان)در شهر شیراز برگزار کند،لذا تیم های متقاضی شرکت در این مسابقات آمادگی خود را به هیات بسکتبال فارس اعلام‌ نمایند.
جایزه تیم اول ۵۰میلیون ریال،تیم دوم ۳۰میلیون ریال و تیم سوم ۲۰میلیون ریال خواهد بود.
حضور تیم ها ۱۱ اردیبهشت و مسابقات ۱۲و۱۳ اردیبهشت برگزار خواهد شد.

روابط عمومی هیات بسکتبال فارس

همچنین ممکن است موارد زیر را بپسندید بیشتر از نویسنده

پیام بگذارید