ضیافت شام هیات بسکتبال فارس در نیریز

🏀ضیافت شام هیات بسکتبال فارس جهت دوتیم نیریز و فسا نمایندگان فارس در لیگ دسته دوم کشور ۲۸ آذر شهرستان نیریز با حضور بازیکنان وپیشکسوتان دو شهر فسا و نیریز


روابط عمومی هیات بسکتبال فارس

همچنین ممکن است موارد زیر را بپسندید بیشتر از نویسنده

پیام بگذارید